SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

PODZIM 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapSTŘÍHÁNÍ
A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ

REKVALIFIKAČNÍ KURZ AKREDITOVANÝ POD NÁZVEM:
STŘÍHÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na problematiku obecné úpravy psů. Slouží k získání hlubších znalostí, vědomostí a především dobrých praktických dovedností v tomto oboru. Absolventi se mohou uplatnit jako majitelé či zaměstnanci psích salonů, úpraven, ale získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v pozici majitelů, zaměstnanců psích škol, hotelů, či útulků pro psy, poradenských a školících středisek v oblasti kynologie a pod.

Výuka převážně teoretické části je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech cca 1x měsíčně (celkem 3 bloky). Na praktickou část, věnovaná především manipulaci s upravovaným psem a základům úpravy psů, budou vypsány termíny v pracovních dnech pro malé skupinky (2–3 osoby) v mezidobí od zahájení do ukončení kurzu. Praxi je věnováno 50 hodin, která probíhá přímo v úpravnách a salonech našich lektorek. Celkově vychází kurz touto formou na cca 4 až 5 měsíců.

Náplní je vedle teoretické přípravy teoretické přípravy (např. anatomie a fyziologie, chov psů, výživa a krmení, veterinářství a parazitologie), také studium speciálních předmětů (hygiena chovu psů, hodnocení exteriéru, etologie, profesní etika , manipulace a práce se psem). Jako stěžejní náplň lze považovat praktickou výuku vlastního stříhání a úpravy psů.

Zahájení dalších běhů tohoto kurzu je vždy v září a v únoru daného roku. Naše kurzy jsou koncipovány pro malé skupiny, v tomto případě maximálně pro 6–12 účastníků. Podmínkou pro přijetí je zaslání závazné přihlášky, kopie dokladu o zaplacení kurzovného + lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty.

Závěrečná zkouška je formou písemného testu a ústního zkoušení před odbornou komisí.

Po úspěšném dokončení a složení závěrečné zkoušky absolvent získá osvědčení s celostátní platností.

Cena celého kurzu bude upřesněna včetně učebních materiálů. Celý vzdělávací program je určen zájemcům ze široké veřejnosti.

Zahájení kurzu dle harmonogramu.


Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)PDF dokument    přihláška ke stažení

PDF dokument    lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty – formulář ke stažení» Rekvalifikační kurzy

» Profesní kvalifikace

» Semináře