SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2019

• POZOR! Na jaře 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

Svopap
SVOPAP s. r. o. – 19 let na trhu práce

Rekvalifikace v oblasti práce se zvířaty

Za určitých podmínek možnost absolvovat vybrané kurzy ZDARMA.

Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce, může tento úřad práce uhradit cenu našich vybraných kurzů v plné výši, a to za dodržení určitých podmínek (být evidován na úřadě práce, předložit na úřadě práce svůj zájem o rekvalifikaci, úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz se zkouškami a nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci). Více na webu MPSV »

 

 

JARO 2019

 

Upozornění pro zájemce kurzů
Ošetřovatel zvířat zájmových chovů
a Chov a výcvik psů –
jako rekvalifikace budou ukončeny!

 

Harmonogram 2019

 

 

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY:

 

Kurz pro získání osvědčení
o způsobilosti pro řidiče
a průvodce silničních vozidel


Nový dvoudenní kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel. více »

 

 

Foto seminář v ZOO Plzeň

Nový praktický celodenní seminář pro všechny zájemce o fotografování k získání základních návyků pro fotografování zvířat v lidské péči. více »

 

 

Masáž koní

Nový praktický celodenní seminář je určen všem zájemcům, kteří se chtějí naučit zásadám správné masáže koně především pro zdokonalení domácí péče a pohody zvířete nebo zvyšování výkonů pracujících a sportujících koní. více »

 

 

Základy výchovy a výcviku štěněte
a mladého psa


Praktický třídenní seminář pro psovody s mladými a mírně pokročilými psy.

 

 

Praktický výcvik záchranářského psa

Praktický čtyřdenní seminář pro psovody s mladými a mírně pokročilými psy.

 

Více v sekci KURZY A SEMINÁŘE ».

 

 

Setkání s neznámým psem

Nabízíme jednodenní seminář Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“ a přizpůsobit organizacím, jejichž pracovníci přicházejí při výkonu povolání do styku se psy. Vhodné pro pracovníky z oblasti rozvodů energie/plynu nebo vodovodů a kanalizací, kteří provádějí „odečty“ měřidel spotřeby koncových odběratelů, také oslovujeme terénní pracovníky České pošty, Městské a obecní policie a dalších organizací a firem. Připravujeme i seminář pro děti a studenty škol. Více v sekci KURZY A SEMINÁŘE ».

 


Chov a výcvik psů
v záchranářské kynologii


SVOPAP vzdělávací centrum pro Vás připravil ve spolupráci se členy Kynologické brigády Horské služby nový typ rekvalifikačního kurzu Chov a výcvik psů v záchranářské kynologii. Více v sekci KURZY A SEMINÁŘE ».

 


Trénink zvířat „pozitivním
posilováním“ a jeho možnosti
v chovatelské praxi


Ve spolupráci s RNDr. Františkem Šustou, Ph.D. – specialistou tréninku zvířat v ZOO Praha a držitelem několika významných ocenění ABMA, pro vás nově připravujeme jednodenní seminář Trénink zvířat „pozitivním posilováním“ a jeho možnosti v chovatelské praxi. Více v sekci Semináře ».

 


Masáž psů


Seminář Masáž psů pořádáme ve spolupráci s Bc. Kateřinou Plačkovou – fyzioterapeutkou Vetcentra Duchek – Stodůlky. Více v sekci Semináře ».

 


… a další


Více v sekci KURZY A SEMINÁŘE ».


Svopap


HRABÁČ (Orycteropus afer) V roce 2000 vznikla společnost SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o. jako právnický subjekt zaměřený na možnosti vzdělávání dospělých v oblasti chovatelství zvířat. Byla založena díky dlouholetému přátelství a spolupráci Ing. Ivony Svobodové, Ph.D. a Mgr. Mariky Papežové za podpory mnoha významných osobností v oboru vzdělávání a péče o zvířata. Spojení jmen obou zakladatelek dalo vzniknout základu nejprve pracovního a později i oficiálního názvu společnosti, tedy „SVOPAP“. HRABÁČ (Orycteropus afer)Během své existence si společnost SVOPAP vybudovala pevné postavení na trhu a svou nabídkou oslovuje širokou odbornou i laickou veřejnost. Především si zakládá na kvalitně vypracovaných učebních plánech, odborných znalostech a preciznosti spolupracujících lektorů uznávaných za kapacity ve svých oborech. SVOPAP tímto vytváří kvalitní doplňkové vzdělání pro širokou veřejnost na vysoké úrovni.
Kurzy probíhají v pronajatých prostorech:

Katedra obecné zootechniky a etologie
FAPPZ ČZU v Praze

Kamýcká 129
165 00, Praha 6 – Suchdol

Veterinární klinika Poděbradská
Poděbradská 1079/63a
198 00, Praha 9 – Hloubětín/Libeň

Demonstrační a pokusná stáj ČZU
Kamýcká 129
165 00, Praha 6 – Suchdol

Demonstrační a výzkumná stanice v Troji–Podhoří
Podhoří 6
171 00, Praha 7 – Troja
Katedra zahradnictví, FAPPZ, ČZU v Praze

Popřípadě další sjednaná místa.UŽITNÉ VZORY

PDF dokument    Cvičný box k vyhledání ukrytých osob
PDF dokument    Speciální kladina pro výcvik psů využívaných v sociální sféře
PDF dokument    Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat
PDF dokument    Krmná skříň pro lidoopyNAŠE PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Svopap vzdělávací centrum        Svopap vzdělávací centrum

Svopap vzdělávací centrum        Svopap vzdělávací centrum


PŘEDCHOZÍ PODOBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Svopap vzdělávací centrum       Svopap vzdělávací centrum